1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-200 201-210 211-220 221-230 231-240 241-250 251-260 261-270 271-280 281-290 291-300 301-310 311-320 321-326 Next 10 Papers    

1. Reversible non-volatile electronic switching in a near-room-temperature van der Waals ferromagnet
Han Wu, Lei Chen, Paul Malinowski, Bo Gyu Jang, Qinwen Deng, Kirsty Scott, Jianwei Huang, Jacob P. C. Ruff, Yu He, Xiang Chen, Chaowei Hu, Ziqin Yue, Ji Seop Oh, Xiaokun Teng, Yucheng Guo, Mason Klemm, Chuqiao Shi, Yue Shi, Chandan Setty, Tyler Werner, Makoto Hashimoto, Donghui Lu, Turgut Yilmaz, Elio Vescovo, Sung-Kwan Mo, Alexei Fedorov, Jonathan D. Denlinger, Yaofeng Xie, Bin Gao, Junichiro Kono, Pengcheng Dai, Yimo Han, Xiaodong Xu, Robert J. Birgeneau, Jian-Xin Zhu, Eduardo H. da Silva Neto, Liang Wu, Jiun-Haw Chu, Qimiao Si & Ming Yi
Nature Communications 15, 2739 (2024).  (Published on Mar 28th, 2024)  [pdf file]
2. Quantum simulation of an extended Dicke model with a magnetic solid
Nicolas Marquez Peraca, Xinwei Li, Jaime M. Moya, Kenji Hayashida, Dasom Kim, Xiaoxuan Ma, Kelly J. Neubauer, Diego Fallas Padilla, Chien-Lung Huang, Pengcheng Dai, Andriy H. Nevidomskyy, Han Pu, Emilia Morosan, Shixun Cao, Motoaki Bamba & Junichiro Kono
Communications Materials 5, 42 (2024).  (Published on Mar 22nd, 2024)  [pdf file]
3. Spectral evidence for local-moment ferromagnetism in the van der Waals metals Fe3GaTe2 and Fe3GeTe2
Han Wu, Chaowei Hu, Yaofeng Xie, Bo Gyu Jang, Jianwei Huang, Yucheng Guo, Shan Wu, Cheng Hu, Ziqin Yue, Yue Shi, Rourav Basak, Zheng Ren, T. Yilmaz, Elio Vescovo, Chris Jozwiak, Aaron Bostwick, Eli Rotenberg, Alexei Fedorov, Jonathan D. Denlinger, Christoph Klewe, Padraic Shafer, Donghui Lu, Makoto Hashimoto, Junichiro Kono, Alex Frano, Robert J. Birgeneau, Xiaodong Xu, Jian-Xin Zhu, Pengcheng Dai, Jiun-Haw Chu, and Ming
Phys. Rev. B 109, 104410 (2024).  (Published on Mar 15th, 2024)  [pdf file]
4. Symmetry Breaking and Ascending in the Magnetic Kagome Metal FeGe
Shangfei Wu, Mason L. Klemm, Jay Shah, Ethan T. Ritz, Chunruo Duan, Xiaokun Teng, Bin Gao, Feng Ye, Masaaki Matsuda, Fankang Li, Xianghan Xu, Ming Yi, Turan Birol, Pengcheng Dai, and Girsh Blumberg
Phys. Rev. X 14, 011043 (2024).  (Published on Mar 8th, 2024)  [pdf file]
5. Competing itinerant and local spin interactions in kagome metal FeGe
Lebing Chen, Xiaokun Teng, Hengxin Tan, Barry L. Winn, Garrett E. Granroth, Feng Ye, D. H. Yu, R. A. Mole, Bin Gao, Binghai Yan, Ming Yi, and Pengcheng Dai
Nature Communications 15, 1918(2024).  (Published on Mar 1st, 2024)  [pdf file]
6. In-plane anisotropic magnetoresistance in detwinned BaFe2–xNixAs2 (x=0,0.6)
Kelly J. Neubauer, Mason L. Klemm, Shirin Mozaffari, Lin Jiao, Alexei E. Koshelev, Alexander Yaresko, Ming Yi, Luis Balicas, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 109, 054435(2024).  (Published on Feb 29th, 2024)  [pdf file]
7. Cubic and hexagonal boron nitride phases and phase boundaries
Abhijit Biswas, Gustavo A. Alvarez, Manoj Tripathi, Jonghoon Lee, Tymofii S. Pieshkov, Chenxi Li, Bin Gao, Anand B. Puthirath, Xiang Zhang, Tia Gray, Jacob Elkins, Robert Vajtai, Pengcheng Dai, A. Glen Birdwell, Mahesh R. Neupane, Tony Ivanov, Elias J. Garratt, Bradford B. Pate, Ajit K. Roy, Alan Dalton, Zhiting Tian, and Pulickel M. Ajayan
J. Mater. Chem. C 12, 3053-3062 (2024).  (Published on Feb 12th, 2024)  [pdf file]
8. Nematic superconductivity from selective orbital pairing in iron pnictide single crystals
Mason L. Klemm, Shirin Mozaffari, Rui Zhang, Brian W. Casas, Alexei E. Koshelev, Ming Yi, Luis Balicas, and Pengcheng Dai
Cell Reports Physical Science (2024), https://doi.org/10.1016/j.xcrp.2024.101816   (Published on Feb 6th, 2024)  [pdf file]
9. Multicondensate lengths with degenerate excitation gaps in BaNi2As2 revealed by muon spin relaxation study
Kaiwen Chen, Zihao Zhu, Yaofeng Xie, Adrian D. Hillier, James S. Lord, Pengcheng Dai, and Lei Shu
Phys. Rev. B 109, 024513 (2024).  (Published on Jan 29th, 2024)  [pdf file]
10. Non-Fermi liquid behaviour in a correlated flat-band pyrochlore lattice
Jianwei Huang, Lei Chen, Yuefei Huang, Chandan Setty, Bin Gao, Yue Shi, Zhaoyu Liu, Yichen Zhang, Turgut Yilmaz, Elio Vescovo, Makoto Hashimoto, Donghui Lu, Boris I. Yakobson, Pengcheng Dai, Jiun-Haw Chu, Qimiao Si & Ming Yi
Nature Physics (2024), https://doi.org/10.1038/s41567-023-02362-3  (Published on Jan 26th, 2024)  [pdf file]

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-200 201-210 211-220 221-230 231-240 241-250 251-260 261-270 271-280 281-290 291-300 301-310 311-320 321-326 Next 10 Papers    


Created by Serena Dai and Alice Gu, 2005. Updated October 2013 by Yu Song. Currently managed by Lebing Chen.